Privacyreglement

Melvita Honing respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de personen met wie zij contact onderhouden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Nieuwsbrief

Via de website van Melvita Honing kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres.

Contact

Telefonisch of per mail kunt u contact opnemen met ons over vragen en/of opmerkingen. In dat geval verwerken wij uw naam, uw telefoonnummer, uw adresgegevens en/of uw e-mailadres. Dat doen wij zodat wij u van een eventuele terugkoppeling kunnen voorzien.

Klacht

Wanneer u een klacht heeft, kunt u ons dat telefonisch of per e-mail laten weten. Om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Contactpersonen zakelijke relaties

Van de contactpersonen van onze zakelijke relaties, zoals leveranciers, dealers, winkeliers en groothandels, verwerken wij in het kader van de samenwerking de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer u solliciteert bij Melvita Honing op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw geboortedatum. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking

Melvita Honing verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming.

In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

 • Nieuwsbrief, rechtsgrond toestemming;
 • Contact, rechtsgrond behartiging gerechtvaardigde belangen;
 • Klacht, rechtsgrond uitvoering overeenkomst / behartiging gerechtvaardigde belangen;
 • Contactpersonen zakelijke relaties, rechtsgrond uitvoering overeenkomst / wettelijke verplichting / behartiging gerechtvaardigde belangen;
 • Sollicitaties, rechtsgrond toestemming.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden door Melvita Honing niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zijn van toepassing en worden nageleefd.

Melvita Honing hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Nieuwsbrief, tot afmelding;
 • Contact, halfjaar;
 • Klacht, halfjaar, doch niet eerder dan na afhandeling van de klacht;
 • Contactpersonen zakelijke relaties, 7 jaar  in verband met de fiscale bewaarplicht;
 • Sollicitatiebrieven en cv’s, 4 weken nadat de procedure is beëindigd, tenzij sollicitant wordt aangenomen of wordt aangegeven dat de gegevens voor een eventueel volgende vacature worden bewaard.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om deze te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We passen technische beveiligingsmaatregelen toe om verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen dan wel de ernst van de gevolgen daarvan zo beperkt mogelijk te houden. De beveiliging van de gegevens op de servers en pc’s is geregeld middels de software van Microsoft, deze is uiteraard AVG proof. Systeemtechnisch wordt alles up to date gehouden, alle benodigde bugfixes zijn/worden aangebracht en firewalls worden geüpdatet. Verder zorgen wij ervoor dat alleen de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken toegang hebben tot de gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij Melvita Honing bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Melvita Honing verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten, kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

 • Melvita Honing
 • Postbus 447
 • 8200 AK Lelystad

Of mailen naar info@melvita.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Postbus 93374
 • 2509 AJ  DEN HAAG

Aanpassingen privacy reglement

Aangezien uw privacy bij Melvita Honing van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy reglement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Webdesign & realisatie door Perron 18

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met het gebruik van onze cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".

Cookie-instellingen

Waarom cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en hetverkeer op de site te analyseren. Bepaal zelf welke cookies u goedkeurt. Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website wellicht niet meer optimaal functioneren.

Lees hier onze privacyreglement

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen.

Voorkeurscookies

Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om te onze acties te meten. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.

Advertentie cookies

Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.