Leefmilieu bijen

Melvita is actief betrokken bij het verbeteren van het leefmilieu van de bijen. Als belangrijkste bestuivers van groenten, fruit en gewassen zijn bijen namelijk onmisbaar. De bijensterfte kan ingrijpende gevolgen hebben, daarom steunt Melvita al jaren diverse initiatieven, zoals I Love Beeing. Omdat de bijensterfte sterk toeneemt en daardoor ook onze voedselvoorziening in gevaar komt organiseerd I Love Beeing diverse campagnes en activiteiten. Meer informatie over I Love Beeing vind je hier: www.ilovebeeing.nl

De bij is van levensbelang
Je kunt op verschillende manieren helpen, bijvoorbeeld door zaadjes te planten in de tuin. Hiermee zorgt je er uiteindelijk voor dat de bij zijn nectar en stuifmeel kan halen. Gebruik wel zaadjes die geschikt zijn voor bijen. Koop daarom een zakje met zaadjes van de volgende planten:

  • Phacaelia
  • Borage of komkommerkruid
  • Honingklaver

Je kunt de bijen ook helpen door lid te worden  van de bijenstichting:
www.bijenstichting.nl

Webdesign & realisatie door Perron 18